Відвідування
Content View Hits : 548039
Banner
Banner

Тези виступу проф. О. В. Атамана на зборах трудового колективу медичного інституту СумДУ

20.01.2015 р. відбулися збори трудового колективу Медичного інституту СумДУ, на яких був заслуханий щорічний звіт в.о. директора інституту Сміянова В.А.
В обговоренні звіту взяв участь і завідувач кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології проф. О.В.Атаман. З тезами його виступу можна ознайомитися на нашому сайті.

Read more...

 

Міністерство освіти і науки України видало наказ про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади Міністерство освіти і науки видало наказ про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2014/2015 навчальному році.

Read more...

 

Створено спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій

Тепер в Сумському державному університеті з'явилася можливість захищати кандидатські і докторські дисертації з нормальної анатомії і патологічної фізіології.

Read more...

 

Обухова Ольга Анатоліївна – кандидат біологічних наук

Атестаційна колегія Міністерства освіти і науки України затвердила рішення спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру радіаційної медицини НАМНУ про присудження наукового ступеня кандидата біологічних наук Обуховій О. А.

Read more...

 

1 грудня відбулося засідання студентського наукового гуртка

Студенти 3 курсу групи ЛС-207 Ольга Семенчук та Роман Світличний виступили з доповіддю на тему: «Вплив конституціональних особливостей людини на розвиток атеросклерозу з урахуванням поліморфізму генів».

Read more...