Робоча програма з медичної біології

Навчальну програму з дисципліни "Медична біологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів ІII-ІV рівнів акредитації напряму підготовки 1101 "Медицина" складено на основі типової програми "Медична біологія. Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації", затвердженої Начальником управління освіти і науки та Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України (2005 р.) відповідно до освітньо-професійної програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) підготовки спеціалістів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2003 р. за № 239, та згідно рекомендацій, затверджених наказами МОЗ України від 12 жовтня 2004 р. за №492 і МОН України від 20 жовтня 2004 р. за №812.

Щоб завантажити програму для спеціальностей "Лікувальна справа" (7.12010001) і "Медико-профілактична справа" (7.12010003) у форматі pdf, натисніть тут.

Щоб завантажити програму для спеціальності "Стоматологія" (7.12010005) у форматі pdf, натисніть тут.

Останнє оновлення (Понеділок, 24 липня 2017, 17:29)