Матлай Ольга Іванівна

 

Науковий ступінь: кандидат медичних наук.

Посада: асистент.

Викладає фізіологію.

Біографія. Закінчила Сумський державний університет. Працює лікарем-невропатологом неврологічного відділення Сумської обласної клінічної лікарні. У 2015 році захистила дисертацію на тему "Зв'язок алельного поліморфізму гена метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з розвитком ішемічних інсультів" (науковий керівник доктор біол. наук, проф. Вікторія Юріївна Гарбузова).

Публікації. Має 15 наукових і навчально-методичних праць.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

  1. Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Матлай О. І., Дубовик Є. І., Атаман О. В. Зв'язок G–7→A поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – №1. – С. 72–76.
  2. Гарбузова В. Ю., Атаман Ю. О., Матлай О. І., Обухова О. А., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Атаман О. В. Аналіз зв'язку Thr83→Ala поліморфізму гена матриксного Gla-протеїну з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі // Клін. та експер. патологія. – 2012. – Т. ХІ, №1(39). – С. 33–37.
  3. Гарбузова В. Ю., Матлай О. І., Атаман Ю. О., Дубовик Є. І., Бороденко А. О., Обухова О. А., Атаман О. В. Поліморфізм гена матриксного Gla-протеїну (MGP) у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом // Фізіол. журнал. – 2012. – Т. 58, №5. – C. 15–22.
  4. Ataman A. V., Garbuzova V. Yu., Ataman Yu. A., Matlaj O. I., Obukhova O. A. Investigation of the MGP promoter and exon 4 polymorphisms in patients with ischemic stroke in the Ukrainian population // J. of Cell and Mol. Biol. – 2012. – Vol. 10, №1. – С. 19–26.
  5. Garbuzova V. Yu., Polonikov A. V., Ataman Y. A., Mychaylova T. I., Obukhova O. A., Matlaj O. I., Ataman A. V. T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke. // Biopolymers and Cell. – 2014. – Vol. 30, N 1. – P. 47–53.
  6. Гарбузова В.Ю. Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилен-тетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику / В.Ю. Гарбузова, О.В. Полоніков, Д.О. Строй, О.І. Матлай, Ю.О. Атаман, В.А. Сухарєва, О.В. Атаман // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60, № 2. – С. 18–24.
  7. Матлай О.І. Аналіз зв'язку C677T поліморфізму гена N5,N10-метилен-тетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском /О.І. Матлай // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2013. – Т.8, № 2. – С.191–198.
  8. Матлай О.І. Вплив С677Т та А1298С поліморфізмів гена N5, N10- метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) на основні характеристики ішемічного атеротромботичного інсульту / О.І. Матлай, В.Ю. Гарбузова, М.П. Сафонова, Д.Д. Сотніков // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2014. – Т. 9, № 4. – С. 60–68.
  9. Матлай О.І. Аналіз зв'язку C677T поліморфізму гена N5,N10-метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб різної статі / О.І. Матлай // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – вип. 1 (106). – С.143–148.
  10. Матлай О.І. Вивчення зв'язку деяких антропометричних даних з C677T поліморфізмом гена N5,N10-метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR) у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом / О.І. Матлай // Світ медицини та біології. – 2014. – вип. 2 (44). – С.57–61.

Останнє оновлення (Середа, 05 жовтня 2016, 08:59)