Заняття № 32. Патофізіологія ендокринної системи


Джерела інформації:

 • О.В.Атаман Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. заклад./ Видання 4-те – Вінниця, Нова книга, 2010. (стор. 439-474)
 • О.В.Атаман Патофізіологія. Том I. Загальна патологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад. – Вінниця: Нова книга, 2012. (стор. 97-102);
 • Лекції проф. О.В.Атамана

 

Питання для підготовки

 1. Що таке істинні гормони? Які у них властивості?
 2. Як класифікують гормони?
 3. Що таке ендокринна функція? Назвіть її складові частини.
 4. Які існують типи порушень ендокринних функцій?
 5. Які виділяють патогенетичні варіанти порушень ендокринних функцій?
 6. Як здійснюється регуляція ендокринних функцій? Чим можуть бути обумовлені їх дисрегуляторні порушення?
 7. Які принципи лежать в основі регуляції ендокринних функцій? Як вони можуть порушуватися?
 8. Чим можуть бути обумовлені власне залозисті порушення ендокринних функцій?
 9. Назвіть основні причини порушень біосинтезу гормонів.
 10. Як здійснюється секреція гормонів? Що може обумовлювати її порушення?
 11. Які порушення можуть лежати в основі розвитку периферичних розладів ендокринних функцій?
 12. Як здійснюється транспорт гормонів в організмі? Які порушення ендокринних функцій можуть бути пов'язані з його розладами?
 13. Як здійснюється метаболічна інактивація гормонів? Які порушення ендокринної функції можуть бути пов'язані з розладами метаболізму гормонів?
 14. Які можливі порушення взаємодії гормонів з периферичними клітинами?
 15. Як відбувається реалізація біологічної дії гормонів на клітини?
 16. Яке значення гіпоталамуса в регуляції ендокринних функцій?
 17. Які причини можуть викликати порушення функції гіпоталамо-аденогіпофізарної системи?
 18. Які механізми можуть лежати в основі гіпер- і гіпофункції гіпоталамо-аденогіпофізарної системи?
 19. Які гормони утворюються в аденогіпофізі? Які біологічними ефекти вони мають?
 20. Що таке гіпопітуїтаризм? Які існують його форми? Чим він виявляє себе?
 21. Що таке гіперпітуїтаризм? Чим він може бути обумовлений?
 22. Які гормони виділяються при активації гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи? Які біологічні ефекти вони мають?
 23. Які розлади в організмі виникають при порушенні функції гіпоталамо-нейрогіпофізарної системи?
 24. Які гормони утворюються в корі надниркових залоз?
 25. Як регулюється утворення і секреція мінералокортикоїдів? Назвіть основні біологічні ефекти альдостерону.
 26. Як здійснюється регуляція утворення і секреції глюкокортикоїдів? Які біологічні ефекти мають ці гормони?
 27. Назвіть основні низькодозові ефекти глюкокортикоїдів.
 28. Назвіть основні високодозові ефекти глюкокортикоїдів.
 29. Що таке ліпокортинові ефекти глюкокортикоїдів? Що до них відносять?
 30. Які існують порушення функції кори надниркових залоз?
 31. Як класифікують недостатність кори надниркових залоз? Що може бути причиною гіпофункції цієї ендокринної залози?
 32. Назвіть основні прояви недостатності кори надниркових залоз.
 33. Що таке гіперальдостеронізм? Які існують його види? Чим він виявляється?
 34. Які існують клінічні форми гіперфункції пучкової зони кори надниркових залоз? Чим вони виявляються?
 35. Що таке адреногенітальний синдром? Які існують його варіанти?
 36. Які гормони утворюються мозковою речовиною надниркових залоз? Які механізми їхньої дії та біологічні ефекти?
 37. Які існують порушення функції мозкової речовини надниркових залоз?
 38. Що таке стрес і загальний адаптаційний синдром?
 39. Які морфологічні ознаки характерні для загального адаптаційного синдрому?
 40. Які стадії виділяють у розвитку стресу?
 41. Які механізми беруть участь у реалізації стресу?
 42. Яка участь різних гормонів у розвитку стресу?
 43. Що таке "хвороби адаптації"? Які захворювання до них відносять?
 44. Назвіть гормони щитоподібної залози. Як здійснюється регуляція їх утворення і секреції?
 45. Які механізми дії й біологічні ефекти тиреоїдних гормонів?
 46. Назвіть основні причини гіпотиреозу.
 47. Який патогенез основних проявів гіпотиреозу?
 48. Назвіть основні причини гіпертиреозу.
 49. Який патогенез основних проявів гіпертиреозу?
 50. Що таке зоб? Які його види виділяють? Який патогенез ендемічного зоба?
 51. Як здійснюється регуляція утворення і секреції паратирину прищитоподібними залозами? Назвіть основні біологічні ефекти паратгормону.
 52. Які причини і чим виявляє себе  гіпопаратиреоз?
 53. Які причини і чим виявляє себе гіперпаратиреоз?
 54. Як здійснюється регуляція утворення і секреції чоловічих статевих гормонів? Назвіть їх основні біологічні ефекти.
 55. Які причини й основні прояви чоловічого гіпогонадизму?
 56. Які причини і основні прояви чоловічого гіпергонадизму?
 57. Які гормони відносять до жіночих статевих? Як здійснюється регуляція їх утворення і секреції?
 58. Назвіть основні біологічні ефекти жіночих статевих гормонів.
 59. Які причини і основні прояви жіночого гіпогонадизму?
 60. Які причини і основні прояви жіночого гіпергонадизму?
 61. У чому сутність ендокринної функції епіфіза? Чим можуть виявлятися її порушення?
 62. Якими змінами в організмі можуть виявлятися порушення ендокринної функції підшлункової залози?

Останнє оновлення (Четвер, 01 березня 2018, 23:29)