VII Пленум Українського наукового товариства патофізіологів (Полтава, 2018)

 

11–12 жовтня 2018 року на базі Української медичної стоматологічної академії в місті Полтаві пройшов VII Пленум Українського наукового товариства патофізіологів, присвячений 110-річчю з дня народження Миколи Никифоровича Зайка. У його роботі взяли участь і сумські патофізіологи: віце-президент Товариства, завідувач нашої кафедри, професор О.В. Атаман і активний гуртківець, студент Ярослав Чумаченко.

Перше пленарне засіданні відкрив О.В.Атаман доповіддю «Микола Никифорович Зайко – учитель, учений, громадянин». Наукові здобутки нашої лабораторії молекулярно-генетичних досліджень було подано в стендовій доповіді «Розподіл rs3200401-поліморфних варіантів гена malat1 у пацієнтів з раком нирки», підготовленій авторським колективом: Волкогоном А.Д., Атаманом О.В., Дубовиком Є.І., Чумаченком Я.Д., Рощупкіним А.А., Гарбузовою В.Ю. Роботу біля стенду представляв Ярослав Чумаченко.

На другому пленарному засіданні, що було присвячене проблемам викладання нашої дисципліни, виступив проф. О.В.Атаман з доповіддю «Патофізіологія як навчальна дисципліна: її минуле, сучасне і майбутнє». Викладені в ній авторське бачення проблеми і шляхи її розв'язання викликали жваву дискусію.

Пленум завершився прийняттям ухвали, у якій було підбито підсумки дворічної діяльності Товариства і намічено плани щодо реалізації рішень останнього Конгресу.

Наступний Конгрес Українського наукового товариства патофізіологів має відбутися у травні 2020 року в місті Одесі.