IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ»

СЕКЦІЯ «МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ХВОРОБ»

21–22 квітня 2016 року в медичному інституті СумДУ відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ». Наукова робота нашої кафедри була представлена в секції «МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ХВОРОБ». У зв’язку з проведенням конференції був оголошений День науки – вільний день для відвідування занять студентами, що дозволило більше ніж 300 слухачам взяти участь у роботі нашої секції.

Було заслухано 10 доповідей. Серед доповідачів були переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Гарбузова Єлизавета, Сухарєва Вікторія та Прасол Дар’я, яким були вручені подяки «За великі здобутки та активну наукову діяльність на кафедрі фізіології і патофізіології з курсом медичної біології у 2015-2016 н.р.». У роботі секції взяли участь студенти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Переможцями стали:

І місце посів Коломієць Євген, студент 3-го курсу, з доповіддю «γ-ГЛУТАМІЛКАРБОКСИЛАЗА ТА ЇЇ РОЛЬ У ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ»,

ІІ місце – Кіт Юлія, студентка ЛНМУ ім. Д. Галицького, з доповіддю «ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗЛАДІВ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ (РАС)»,

ІІІ місце Юрченко Вікторія, студентка 3-го курсу, з доповіддю «РОЛЬ ЕНДОТЕЛІЮ В ПАТОГЕНЕЗІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ».

Побажаємо успіхів та наснаги нашим студентам та молодим вченим у їх подальшій науковій діяльності!