ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗІОЛОГІЯ»

Викладачі кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології почали впроваджувати новий метод командно-орієнтованого навчання при викладанні дисципліни «ФІЗІОЛОГІЯ». Це особлива форма спільного навчання, яка передбачає певну послідовність індивідуальної роботи, роботи в групах, і швидкого зворотного зв'язку для створення мотиваційної основи, внаслідок якої центр уваги зміщується з простого ознайомлення з темою на активне та цікаве обговорення і представлення свого бачення вивченого матеріалу у вигляді намальованих власноруч схем і таблиць. Гра дозволяє студентам брати на себе відповідальність за власне навчання і розвивати навички рефлексії і самооцінювання.

До експерименту були залучені студенти груп ЛС-503, ЛС-507, ЛС-509, ЛС-511 та ЛС-515. Для проведення занять у своїх групах асистентами кафедри Марченко І.В. та Олешко Т.Б. було обрано тему заняття «Механізми гемостазу».

Методом жеребкування було сформовано 3 команди та призначено капітанів і експертів. Всі команди отримали завдання презентувати один з розділів теми у вигляді схеми чи ілюстрації, доповнені поясненнями і вмінням відповідати на поставленні питання. На підготовку виділялося 40 хв, після чого всі джерела інформації закривалися і група переходила до обговорення теми. По одному команди виходили у центр аудиторії, де за 7 хв представляли своє завдання. В цей час експерти з кожної команди повинні були об’єктивно оцінювати суперників за такими критеріями – якість командної роботи, використаний час та рівень відповіді на питання, які задавали студенти та викладачі. В кінці заняття підбивалися підсумки та визначалися кращі команди та гравці.

Новий метод отримав схвальні відгуки студентів та буде активно використовуватися викладачами при вивченні наступних тем.