Успішний захист кандидатської дисертації Т. Б. Олешко

2 лютого в Сумському державному університеті на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05 відбувся успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.04 (патологічна фізіологія) аспіранта кафедри фізіології і патофізіології Тетяни Богданівни Олешко на тему «Зв’язок поліморфізму генів ендотеліну та ендотелінового рецептора з механізмами основних проявів ішемічного інсульту».

Робота була виконана в Сумському державному університеті. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор В. Ю. Гарбузова, офіційні опоненти доктор мед. наук, професор В. Є. Досенко (Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України (м. Київ), завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології), доктор мед. наук, професор Р. С. Вастьянов (Одеський національний медичний університет, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології).

Колектив кафедри щиро вітає Тетяну Богданівну

і бажає їй успіхів на ниві наукової і науково-педагогічної діяльності!