Кафедру відвідав головний учений секретар Національної академії медичних наук України В.А. Міхньов

20 жовтня 2017 року у Сумах перебував головний учений секретар НАМН України, член-кореспондент цієї академії, професор Володимир Анатолійович Міхньов. Він брав участь у роботі спеціалізованої вченої ради Д 55.051.05, де виступав офіційним опонентом на захисті докторської дисертації за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Володимир Анатолійович є представником відомої наукової школи Миколи Никифоровича Зайка, до якої належить і завідувач кафедри проф. О.В. Атаман. Працюючи разом на кафедрі патологічної фізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), обидва професори ще в ті часи (80-ті – початок 90-х років минулого століття) зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної педагогіки і науки, а тому вченим цікаво було обмінятися думками щодо розвитку української медичної освіти на сучасному етапі, обговорити основні її проблеми.

В.А. Міхньов ознайомився з кафедрою фізіології і патофізіології СумДУ, методичним і матеріальним забезпеченням навчального процесу. Він відзначив високу оснащеність кафедри комп'ютерною технікою, а також створену для студентів можливість користуватися сучасними комунікаційними засобами і технологіями.

В.А. Міхньов побував у науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень, де йому було продемонстровано методи, використовуючи які кафедра вивчає проблему асоціації генетичних факторів з поширеними хворобами людини.

Приємне враження на гостя справила бібліотека медичного інституту, адміністративний корпус, розташований в мальовничому куточку Басівського лісу.

О.В. Атаман запросив В.А. Міхньова виступити з доповіддю на чергових Наукових читаннях ім. М.Н. Зайка, що відбудуться навесні наступного року і будуть присвячені 110-ій річниці з дня народження видатного вченого.