Нова ера наукової лабораторії молекулярно-генетичних досліджень СумДУ

 

17 січня на базі наукової лабораторії молекулярно-генетичних досліджень СумДУ був запущений у роботу новий прилад – QuantStudio 5 DX Real-Time PCR System, який забезпечує виконання широкого спектру геномних методик: аналіз експресії генів, мікроРНК, некодуючих РНК, SNP-генотипування, дослідження варіацій числа копій генів, детекція мутацій, метилювання ДНК, аналіз ферментів метаболізму лікарських засобів і експресії білків.

Захід почався з семінару, який був проведений співробітниками фірми ALT – к.б.н. Романом Будаєвим та к.б.н. Романом Гулковським. На семінарі були розглянуті питання сфери використання полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, проведення досліджень та аналізу даних. Після теоретичної частини учасники взяли учать у майстер класі «Проведення Real-time PCR» за участі представників фірми ALT та проф. В.Є. Досенка.

Сподіваємось, що нове обладнання надасть можливість науковцям медичного інституту СумДУ впроваджувати у життя свої наукові проекти і отримувати цікаві результати!!!