МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Кафедра налагодила зв'язки і здійснює співробітництво з педагогами і науковцями Курського державного медичного університету (Росія) у галузях викладацької, навчально-методичної і наукової діяльності.

 • У жовтні 2010 року підписано угоду про співробітництво між Курським державним медичним університетом (КДМУ) і медичним інститутом СумДУ.

 • Налагоджено співпрацю з кафедрою біології, медичної генетики та екології КДМУ (зав. – проф. В.П.Іванов)

 • Розвивається співпраця з питань методики викладання патофізіології з кафедрою патологічної фізіології КДМУ (зав. – проф. Л.А.Север'янова).

 • Проф. О.В.Атаман прочитав лекцію студентам КДМУ на тему «Лейкози», а проф. Л.А.Север'янова – студентам СумДУ на тему «Порушення водно-сольового обміну».

 • Науковці лабораторії молекулярно-генетичних досліджень СумДУ (науковий керівник – проф. О.В.Атаман, зав. – проф. В.Ю.Гарбузова) і медико-біологічної лабораторії КДМУ (проф. О.В.Полоніков) проводять спільну роботу з визначення ролі поліморфізму генів у розвитку мультифакторіальних хвороб.

 

Актуальні міжнародні грантові програми:

https://sumdu.edu.ua/uk/international/international-grant-projects.html

 

Результати спільних досліджень сумських і курських науковців оприлюднено в публікаціях у виданнях, що обліковуються наукометричною базою Scopus та мають імпакт-фактор:

  • Garbuzova V.Yu., Polonikov A.V., Ataman Y.A., Mychaylova T.I., Obukhova O.F., Matlaj O.I., Ataman A.V. T-138C polymorphism of MGP gene is associated with blood plasma cholesterol levels but not related to other risk factors of atherosclerosis in patients with ischemic stroke // Biopolym. Cell. – 2014. – Vol. 30., N1. – P. 47–53.)
  • Ataman, A.V., Polonikov, A.V., Garbusova, V.Yu.,Ataman, Yu.A., Matlaj, O.I. Analysis of the association of the G-7A polymorphism of the matrix Gla protein gene with ischemic atherothrombotic stroke in humans with its different risk factors // Cytol. Genet. – 2013. – Vol. 47, N5. – P. 287-293.
  • Ryzhkov I.I., Borzilov E.E., Churnosov M.I., Ataman A.V., Dedkov A.A., Polonikov A.V. Transforming growth factor beta 1 is a novel susceptibility gene for adolescent idiopathic scoliosis // Spine. – 2013. – Vol. 38, N12. – P. E699-E704.)
  • Yarosh S.L., Kokhtenko E.V., Churnosov M.I., Ataman A.V., Solodilova M.A., Polonikov A.V. Synergism between the N-acetyltransferase 2gene and oxidant exposure increases the risk of idiopathic male infertility // Reproductive BioMedicine Online. – 2014. – Article in press. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.04.008.
  • Гарбузова В. Ю., Полоніков О.В., Строй Д.О., Матлай О.І., Атаман Ю.О., Сухарєва В. А., Атаман О. В. Аналіз впливу поліморфізму С677Т гена N5, N10-метилентетрагідрофолатредуктази на розвиток ішемічного інсульту у людей з різними факторами його ризику // Фізіол. журн. – 2014. – Т.60, № 2. – С.18–24.
  • Rozumenko I.A., Garbusova V.Y., Ataman Y.A., Polonikov A.V., Ataman A.V. K121Q polymorphism of the ENPP1 gene is related to acute coronary syndrome in Ukrainian patients with normal but not enhanced body mass index. – OnLine J. Biol. Sci. – 2014. – V.14 (4). – P.: 271–276.

 

Науковці кафедри публікують результати своїх досліджень у Курському науково-практичному віснику «Человек и его здоровье», а науковці з Курська – у науковому часописі СумДУ «Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень»

  • Атаман Ю.А., Атаман А.В., Гарбузова В.Ю. Применение метода логистической регрессии для оценки кальцификации артерий нижних конечностей // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2012. – №2. – С.44–48.
  • Атаман А.В., Гарбузова В.Ю., Дубовик Е.И. Частота однонуклеотидных полиморфизмов (T-138→C,G-7→A, Thr83→Ala) гена матриксного Gla-протеина в украинской популяции // Курский научно-практический вестник «Человек и его здоровье». – 2011. – №3. – С. 5–12.
  • Бушуева О. Ю., Стецкая Т. А., Вялых Е. К., Иванов В. П., Полоников А. В. Исследование ассоциации полиморфизма A1166C гена AGTR1 с риском развития мозгового инсульта в популяции русских жителей Центральной России // Журн. Клін. Експер. Мед. Досл. – 2014. – T.2 (2). – С. 176–184.

 

 • Проф. В.Ю.Гарбузова (СумДУ) взяла участь у роботі 2-ї Російської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти мультифакторіальної патології» (м. Курськ, травень 2011 р.)

 • Проф. О.В.Полоніков (КДМУ) провів дві школи молодих учених у м. Суми: квітень 2012 р. (див. тут) і грудень 2013 р. (див. тут).

5–7 травня 2014 року професор нашої кафедри В. Ю. Гарбузова у складі делегації медичного інституту відвідала Тбілісі в рамках грантового освітнього проекту ТЕМПУС (детальніше див. тут).

16–20 травня 2015 року професор нашої кафедри В. Ю. Гарбузова відвідала університет Аристотеля (Солоніки) в рамках грантового освітнього проекту ТЕМПУС (детальніше див. тут).

24–26 червня 2015 року делегація нашої кафедри у складі проф. В. Ю. Гарбузової, ас. О. А. Обухової, асп. І. В. Грибової, Є. І. Дубовика та студентки 1-го курсу Є. Гарбузової взяла участь у 7 Міжнародному медичному Конгресі, що відбувся в університеті Павла Йозефа Шафарика (м. Кошице, Словаччина) (детальніше див. тут).

27–29 вересня 2015 року на базі Кельнського центру молекулярної медицини (Німеччина) асистент кафедри Ольга Анатоліївна Обухова взяла участь у 31-му симпозіумі молекулярної медицини імені Ернста Kленка «Cell polarity and cell cycle control mechanisms in development, tissue homeostasis and disease» (детальніше див. тут).

З 2 по 7 жовтня 2015 р. проф. В. Ю. Гарбузова разом з делегацією медичного інституту відвідала Карагандинський державний медичний університет (Казахстан) у рамках грантового освітнього проекту ТЕМПУС (детальніше див. тут).

З 20 по 24 грудня 2015 р. проф. В. Ю. Гарбузова взяла участь у заключній координаційній зустрічі у рамках проекту ePBLnet в університеті Св. Георга (Велика Британія) (детальніше див. тут).

З 18 по 22 січня 2016 р. проф. В. Ю. Гарбузова, асистент О. А. Обухова та аспіранти Т. Б. Олешко, І. Г. Фоменко і Є. І. Дубовик пройшли стажування по вдосконаленню володінням англійською мовою в рамках зимової школи у Західно-Фінляндському Коледжі (м. Гуйттінен, Фінляндія) (детальніше див. тут).

20–21 травня 2016 р. аспірант нашої кафедри І. Г. Фоменко взяв участь у 10-му Міжнародному стоматологічному форумі у Відні (Австрія) (детальніше див. тут).

21–24 травня 2016 р. професор В. Ю. Гарбузова і доцент О. А. Обухова пройшли стажування в Європейській організації генетики людини (м. Барселона Іспанія) (детальніше див. тут).

22–24 червня 2016 р. аспірант Т. Б. Олешко взяла участь у 8-му Міжнародному медичному конгресі (м. Кошице, Словаччина) (детальніше див. тут).

13–15 жовтня 2016 р. аспірант І. Г. Фоменко взяв участь у 16 стоматологічній конференції «DENTALWORLD» у Будапешті (Угорщина) (детальніше див. тут).

8–10 грудня 2016 р. доцент О. А. Обухова взяла участь у 32-му симпозіумі молекулярної медицини (Німеччина, Кельн) (детальніше див. тут).

25–26 травня 2018 р. ст. викладач кафедри Бєсєдіна А. А. разом зі студентками 1 курсу взяла участь у роботі ХІV Міжнародної наукової конференції Juvenes Pro Medicina (Польща, Лодзь) (детальніше див. тут).

26–29 червня 2018 р. ст. викладач кафедри Завадська М. М. разом зі студентом 1 курсу взяла участь у роботі II Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність» (Польща, Новий Сонч) (детальніше див. тут).

16–18 жовтня 2019 року Студентка 4 курсу Колногуз Альона виступила з доповіддю на Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Biomedical Perspectives» (Суми, Україна) (детальніше див. тут).

http://physiology.med.sumdu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=258%3A20042013----------iii-&catid=32%3A2013-07-09-09-14-30&lang=ua

Last Updated (Monday, 14 December 2020 22:42)