Презентація підручника професора О.В.Атамана в бібліотеці медичного інституту

У бібліотеці медичного інституту СумДУ відкрилась книжкова виставка-презентація підручника завідувача кафедри фізіології і патофізіології, професора Олександра Васильовича Атамана «Патофізіологія. Том 1. Загальна патологія».

У матеріал підручника увійшли новітні дані про молекулярні й молекулярно-генетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб (детальніше див. тут).

Нагадаємо, що перша презентація видання відбулася 3–5 жовтня в рамках VI Конгресу Наукового товариства патофізіологів України. Представники вищих навчальних закладів України мали можливість безпосередньо ознайомитись з підручником і гідно оцінили його якість (див. тут).

О.В.Атаман уже створив і видав друком  навчальний посібник «Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях» (4-те вид.), за яким навчаються студенти багатьох медичних університетів України. «Лікарю-професіоналу мало знати, як вилікувати хворобу, важче осягнути причини розвитку хвороби. Саме цим і займається патофізіологія – вивчає першопричини патологічних змін  в організмі. Тут уже інші виміри: окрім пігулок і скальпеля, маємо бути і філософами… Значний обсяг наукових даних, які розкривають нові грані життєдіяльності організму в умовах норми і патології, проникнення в тонкі механізми здійснення фізіологічних і біохімічних процесів роблять вкрай необхідним узагальнення і систематизацію наших знань про сутність патологічних процесів та хвороб, про їх походження і патогенез, про основні методи експериментального моделювання і лікування. Цьому і має слугувати створення сучасного підручника», – вважає Лауреат Премії ім. О.О.Богомольця НАН України, автор понад  100 наукових і методичних праць О.В.Атаман.