III Наукові читання ім. М.Н.Зайка

24 березня 2010 року в медичному інституті СумДУ відбулися традиційні щорічні наукові читання, присвячені видатному українському вченому, засновникові відомої далеко за межами нашої країни наукової школи патофізіологів члену-кореспонденту АМН СРСР Миколі Никифоровичу Зайку.

Серед учнів М.Н.Зайка ­– відомі вчені, члени академій, завідувачі кафедр, керівники наукових лабораторій в Україні та за кордоном. До їхньої когорти входить і Олександр Григорович Резніков – член-кореспондент Національної академії наук і Академії медичних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, почесний член Міжнародного товариства нейроендокринологів, віце-президент Наукового товариства патофізіологів України, завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України.

Його ім'я широко відоме в науковому світі. Він не лише гідно репрезентує наукову школу М.Н.Зайка, але й створив власну школу патофізіологів-ендокринологів.

Коло наукових інтересів О.Г.Резнікова досить широке. Протягом десятиріч він і очолюваний ним колектив проводять оригінальні дослідження в галузі нейроендокринології та адаптації, гормональної регуляції фізіологічних функцій, патогенезу гормонозалежних пухлин і андрогенозалежних хвороб, ендокринної фармакології. Результати наукової творчості і науково-організаційної діяльності О.Г.Резнікова створили йому репутацію одного з провідних учених нашої країни в галузі теоретичної медицини.


На фото: проф. О.В.Атаман і О.Г.Резніков

Дуже важливо, що ці результати мають практичне застосування в медицині. Вони дозволили О.Г.Резнікову створити кілька лікарських препаратів (хлодитан, нифтолід, флутафарм та ін.), запропонувати і впровадити в медичну практику оригінальні методи лікування ендокринного безпліддя у жінок, раку передміхурової залози, раку кори надниркових залоз.

О.Г.Резніков відомий як автор 480 наукових статей і 22 книг, у тому числі 15 монографій і 4 підручників з патофізіології та ендокринології для студентів вищих навчальних закладів. Серед його учнів – 5 докторів і 23 кандидати наук, багато з яких очолюють кафедри і лабораторії.

Всесвітнім визнанням заслуг ученого стало запрошення його для роботи на посаді професора і виконання спільних наукових досліджень та читання лекцій на кафедрах фізіології провідних університетів США і Канади.

Наукові досягнення О.Г.Резнікова високо оцінено державою і науковою спільнотою. Він є лауреатом Державної премії України, іменних премій ім. О.О.Богомольця НАН України та ім. В.Я.Данилевського АМН України, має багато інших нагород. Ось такого відомого вченого було запрошено на III Наукові читання імені М.Н.Зайка.

О.Г.Резніков зробив доповідь на тему: "Фізіологія і патологія епігеномного програмування нейроендокринних функцій", у якій порушив актуальну проблему формування ендокринної системи під час внутрішньоутробного розвитку організму. Було наведено цікаві дані його лабораторії про те, що чинники зовнішнього середовища, впливаючи на організм вагітних жінок, можуть стати причиною виникнення у дітей хвороб, що виявляють себе в дорослому організмі.

Аудиторія слухачів, яка була представлена студентами, аспірантами, викладачами, практичними лікарями, була вдячна О.Г.Резнікову та організаторам Читань за цікавий і дуже корисний науковий захід.

III Наукові читання імені М.Н.Зайка висвітлювалися місцевими засобами масової інформації, О.Г.Резніков дав інтерв'ю сумському телебаченню.

О.Г.Резніков – чудовий публіцист. Нещодавно до його 70-річчя вийшла книга "Путешествие по реке жизни", яку він люб'язно подарував кафедрі. У ній читач знайде багато цікавого з біографії вченого, спогади про своїх вчителів та близьких до нього людей, роздуми про актуальні проблеми сьогодення, захопливі розповіді про країни різних континентів, у яких йому довелося побувати.

28 грудня 2011 року Олександра Григоровича Резнікова обрано дійсним членом (академіком) Національної академії медичних наук України.


Інтерв'ю О.Г.Резнікова сумському телебаченню 24.03.2010 р.

Інтерв'ю О.Г.Резнікова виданню "Здоровье Украины" "В медицине не должно быть равнодушных людей", див. http://www.health-ua.org/archives/health/839.html