Заняття № 20. Порушення гемостазу


Джерела інформації:

 • О.В.Атаман. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. Навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. заклад./ Видання 4-те – Вінниця, Нова книга, 2010. (стор. 281-299)

 

Питання для підготовки

 1. Що таке система гемостазу? Які існують фізіологічні механізми зупинки кровотечі?
 2. Чим обумовлена участь судинної стінки в гемостазі?
 3. Яка роль тромбоцитів у гемостазі?
 4. Як здійснюється судинно-тромбоцитарний гемостаз?
 5. Як відбувається адгезія тромбоцитів?
 6. Які фактори викликають агрегацію тромбоцитів? Яка динаміка цього процесу?
 7. Які механізми лежать в основі агрегації тромбоцитів?
 8. Що являє собою процес зсідання крові? Які фактори беруть у ньому участь?
 9. З яких фаз складається процес зсідання крові?
 10. Як класифікують порушення гемостазу?
 11. Що таке геморагічні діатези? Як їх класифікують?
 12. Що таке вазопатії? Як їх класифікують?
 13. Які етіологія і патогенез запальних вазопатій?
 14. Які етіологія і патогенез диспластичних вазопатій?
 15. Що таке тромбоцитопенія? Які механізми можуть лежати в основі розвитку тромбоцитопенії?
 16. Який патогенез порушень гемостазу в умовах тромбоцитопенії?
 17. Що таке тромбоцитопатії? Як їх класифікують?
 18. Наведіть приклади тромбоцитопатій з різними механізмами порушень гемостазу.
 19. Чим можуть бути обумовлені порушення коагуляційного гемостазу – коагулопатії?
 20. Що може бути причиною безпосереднього порушення I фази зсідання крові?
 21. Що може бути причиною безпосереднього порушення II фази зсідання крові?
 22. Що може бути причиною безпосереднього порушення III фази зсідання крові?
 23. Які речовини складають антикоагулянтну систему крові?
 24. Чим може бути обумовлене підвищення активності антикоагулянтної системи крові?
 25. Що входить у поняття "фібринолітична система"?
 26. Які фактори викликають підвищення активності фібринолітичної системи крові?
 27. Якими клінічними ознаками виявляють себе порушення коагуляційного гемостазу?
 28. Що таке ДВЗ-синдром?
 29. Що може бути причиною ДВЗ-синдрому?
 30. Що є патогенетичною основою розвитку ДВЗ-синдрому?
 31. Назвіть основні джерела надходження в кров активних протеаз при ДВЗ-синдромі.
 32. Як розгортається патогенез ДВЗ-синдрому?
 33. Що таке тромбофільні діатези? Що може лежати в основі їх розвитку?

Останнє оновлення (Четвер, 01 березня 2018, 23:09)