Науковий тиждень на кафедрі фізіології і патофізіології

11 лютого 2015 року відбулося засідання Сумського міського товариства фізіологів імені П.Г.Костюка.

На засіданні було заслухано три доповіді:

1. Шимко К. А (студентка 6-го курсу) «Аналіз зв'язку поліморфного варіанту BsmI гена VDR з факторами ризику гострого коронарного синдрому».

2. Сухарєвої В. А. (студентка 3-го курсу) «Зв'язок С677Т поліморфних варіантів гена N5,N10-метилентетрагідрофолат-редуктази (MTHFR) з ішемічним атеротромботичним інсультом та деякими факторами його ризику».

3. Прасол Д. А. (студентка 5-го курсу) «Асоціація K121Q поліморфізму гена ектонуклеотид піро-фосфатази/фосфодіестерази (ЕNРР1) з гострим коронарним синдромом та деякими факторами його ризику».

Відбулося активне обговорення доповідей.

12 лютого пройшло засідання товариства генетиків.

З доповіддю на тему "Технології створення ГМО" виступив доцент Смірнов О. Ю.

13 лютого відбулося засідання товариства патофізіологів.

На засіданні було заслухано такі доповіді:

1. Грибова І. В. (аспірант) «Сучасні погляди на патогенез цукрового діабету 2-го типу».

2. Олешко Т. Б. (аспірант) «Сучасні погляди на патогенез ішемічного інсульту».