Банер

Перша самостійна публікація у рейтинговому виданні за кордоном

У науковому часописі Journal of Cell and Molecular Biology (2012; Volume 10, Issue 1, P. 19-26) опубліковано статтю співробітників медичного інституту СумДУ, яка є першою самостійною (без співавторства з науковцями інших установ і навчальних закладів) публікацією за результатами, одержаними в науковій лабораторії молекулярно-генетичних досліджень СумДУ.

Детальніше...

 

XI Читання імені В.В.Підвисоцького

24–25 травня 2012 р. в Одеському національному медичному університеті пройшли XI Читання імені видатного вченого, основоположника української патофізіологічної школи Володимира Валеріановича Підвисоцького. У цьогорічних Читанях ім. В.В.Підвисоцького взяв участь завідувач кафедри фізіології і патофізіології СумДУ, професор О.В.Атаман.

Детальніше...

 

Перші здобутки молекулярних генетиків СумДУ

14 квітня виповнилася перша річниця з дня народження наукової лабораторії молекулярно-генетичних досліджень (науковий керівник – проф. О.В.Атаман, завідувач – доц. В.Ю.Гарбузова). За рік існування вчені лабораторії отримали результати щодо зв’язку цілої низки спадкових чинників з розвитком гострого коронарного синдрому та ішемічного інсульту. Про актуальність і високий методичний рівень робіт лабораторії свідчить факт оприлюднення результатів досліджень у наукових виданнях, що обліковуються науковометричною базою Scopus.

Детальніше...

 

Пройшла школа молодих учених

6 квітня 2012 року було проведено першу школу молодих учених з питань молекулярно-генетичних досліджень. Професор Курського державного медичного університету О.В.Полоніков прочитав лекцію на тему "Молекулярно-генетичні дослідження мультифакторіальних хвороб".

Детальніше...

 

V Наукові читання імені М. Н. Зайка

20 березня 2012 року в Медичному інституті СумДУ відбулися традиційні щорічні наукові читання імені видатного українського вченого, засновника відомої далеко за межами нашої країни наукової школи патофізіологів, члена-кореспондента АМН СРСР Миколи Никифоровича Зайка. З доповіддю на тему "Оксид азоту і регуляція серцево-судинної системи"виступив В.Ф.Сагач, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.

Детальніше...