Банер

Перші здобутки молекулярних генетиків СумДУ

14 квітня виповнилася перша річниця з дня народження наукової лабораторії молекулярно-генетичних досліджень (науковий керівник – проф. О.В.Атаман, завідувач – доц. В.Ю.Гарбузова). За рік існування вчені лабораторії отримали результати щодо зв’язку цілої низки спадкових чинників з розвитком гострого коронарного синдрому та ішемічного інсульту. Про актуальність і високий методичний рівень робіт лабораторії свідчить факт оприлюднення результатів досліджень у наукових виданнях, що обліковуються науковометричною базою Scopus.

Детальніше...

 

Пройшла школа молодих учених

6 квітня 2012 року було проведено першу школу молодих учених з питань молекулярно-генетичних досліджень. Професор Курського державного медичного університету О.В.Полоніков прочитав лекцію на тему "Молекулярно-генетичні дослідження мультифакторіальних хвороб".

Детальніше...

 

V Наукові читання імені М. Н. Зайка

20 березня 2012 року в Медичному інституті СумДУ відбулися традиційні щорічні наукові читання імені видатного українського вченого, засновника відомої далеко за межами нашої країни наукової школи патофізіологів, члена-кореспондента АМН СРСР Миколи Никифоровича Зайка. З доповіддю на тему "Оксид азоту і регуляція серцево-судинної системи"виступив В.Ф.Сагач, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.

Детальніше...

 

Перемога Євгена Дубовика на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

У другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі "Теоретична медицина" перемогла робота нашого студента.

Детальніше...

 

Відбулася перша інтелектуальна гра "Брейн-ринг" серед студентів

Гра була організована студентським науковим товариством кафедри фізіології і патофізіології.

Детальніше...