Банер

Відбулося організаційне засідання студентського наукового гуртка

Викладачі кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології виступили з пропозиціями про різні форми співпраці зі студентами, доповіли про напрямки та перспективи досліджень у галузях медичної біології, молекулярної генетики, фізіології, патофізіології та біотехнології.

Детальніше...

 

Налагодження співпраці з луганськими вченими

5 вересня 2013 року завідувач кафедри проф. О.В.Атаман побував у Луганському національному університеті ім. Тараса Шевченка і ознайомився з науковою діяльністю цього навчального закладу в галузі біологічних наук та наук про людину.

Детальніше...

 

Спільна з курськими колегами публікація у високорейтинговому журналі

У травневому номері відомого американського наукового часопису "Spine" (імпакт-фактор 2,159) опублікована робота, співавтором якої є завідувач кафедри фізіології і патофізіології СумДУ, професор О.В.Атаман.

Детальніше...

 

Результати досліджень наших учених цікаві для світової наукової спільноти

Серед шести найбільш "скачуваних" наукових статей (Most Downloaded Articles) часопису "International Journal of Physiology and Pathophysiology" (видавництво "Begell House", США) – робота співробітників кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології СумДУ В.Ю.Гарбузової та О.В.Атамана.

Детальніше...

 

Міжкафедральний науковий семінар

21 червня 2013 р. відбувся міжкафедральний науковий семінар на тему «Сучасні погляди на патогенез і молекулярно-генетичні механізми найпоширеніших хвороб». На семінарі було заслухано 9 доповідей від аспірантів і майбутніх вступників до аспірантури кафедр фізіології і патофізіології з курсом медичної біології (зав. – проф. О.В.Атаман) і внутрішньої медицини післядипломної освіти (зав. – проф. Л.Н.Приступа).

Детальніше...